מדיניות האיכות

 

  • חברת לילו וטורי מחויבת לעמידה בדרישות לקוחות ולשיפור מתמיד של מערכת ניהול איכות ואפקטיביות
  • אנו רואים בנושא האיכות ציר מרכזי במדיניות התפעול של החברה
  • להיות קשובים לדרישות הלקוחות וציפיותיהם ותפעל ליישמם
  • אנו מתחייבים לעבוד על פי חוקים, צווים לאומיים ובין לאומיים
  • אנו מתחייבים להעמיד את המשאבים הנדרשים לשיפור האיכות והתנאים הנדרשים בצורה רציפה ותמידית
  • נדריך וננחה את עובדינו בכל הרמות בעזרת הדרכות פנימיות לעלאת הרמה הכללית
  • אנו מחייבים להפיץ את מדיניות האיכות של בחברה בכל דרך ולכל הרמות
  • נשאף לעבוד עם ספקים בעלי מערכות איכות מוסמכות ומאושרות
  • ההנהלה תמנה חבר הנהלה לנושא יישום התקן בחברה ואשר יסקור את פעילות האיכות בצורה מסודרת וקבועה
  • ההנהלה תסקור את פעולותיה בעזרת סקרי הנהלה ומבדקים פנימיים תקופתיים קבועים

 

       על החתום:  ניסים וטורי                  
מנכ"ל לילו וטורי                  


 

טופס התקשרות מהיר